Welkom!

“Wanneer je richting zoekt, betekenis wilt ontdekken bij jezelf of je organisatie of de ‘flow’ (terug) wilt in je leven of je organisatie, dan kan ik je misschien van dienst zijn.”

Wat kan ik betekenen voor jou?
Mensen en organisaties de mogelijkheid en de ruimte bieden om zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen, dat is waar ik voor sta: in mijn werk en in mijn leven. En dat is wat ik inmiddels al jaren doe. De ‘flow’ weer op gang brengen. Op deze manier wil ik van betekenis zijn.

Mensen komen bij mij omdat ze het even niet meer weten, in de knoop zitten, duidelijkheid willen of omdat ze van bepaalde (fysieke, mentale, emotionele) klachten af willen.

Organisaties en bedrijven komen bij mij omdat ze duidelijkheid willen over hun kern, hun betekenis, hun doel, omdat ze verstoringen in de organisatie willen oplossen of omdat ze meer ‘in flow’ willen zijn.

Wat kan ik betekenen voor jou?

Rob