Welcome / Welkom

“Life is not about what destination to reach. It is about the journey that will get you where you need to be.”

Welcome to my website, welcome to ‘Art of Zen’.

(Nederlandse versie onderaan / Dutch version below)

Since I was a youngster I’ve been intrigued by Eastern philosophy and the way of living that goes with it. At the end, to me it all comes down to one word: Zen.

Although this is just one word consisting of only three letters, to me it contains an infinite world of insights, ideas, philosophies and hands-on tools for living. This website is all about sharing this infinite world with you and maybe even inspire you to practice the Art of Zen.

Enjoy your visit!

Btw: just like life, this website is a constant work in progress and it will grow in time.

NL/Dutch

Welkom op mijn website, welkom bij ‘Art of Zen’.

Al sinds mijn jeugd ben ik geïntrigeerd door de oosterse filosofie en de manier van leven die daarbij hoort. Uiteindelijk komt dit voor mij neer op één woord: Zen.

Hoewel dit slechts één woord van maar drie letters is, bevat het voor mij een oneindige wereld van inzichten, ideeën, filosofieën en praktische hulpmiddelen voor het leven. Deze website is helemaal gericht op het delen van deze oneindige wereld met jou en misschien kan het jou zelfs inspireren om zelf aan de slag te gaan met de Art of Zen.

Geniet van je bezoek!

PS. Net als het leven is deze website een voortdurend werk-in-uitvoering en het groeit met de tijd.