Informatie

Mijn werkwijze is kernachtig samen te vatten als:
* een situationele behandeling
* met een energetische doelstelling
* vanuit een holistische visie

Situationele behandeling
Als concrete behandelwijze werkt bij mij de situationele behandeling het beste. Dat wil zeggen dat ik pas weet welke behandeling het meest effectief is op het moment dat iemand bij mij komt en we in gesprek raken. Dat geldt zowel voor mensen als voor organisaties. Dat heeft onder andere te maken met het gebruik van de vier vormen van weten. Behandelvorm kan zijn coaching, healing of training of een combinatie.  Het kan een behandeling zijn die vooral fysiek gericht is of juist emotioneel, mentaal of spiritueel.

Energetische doelsteling
Vanuit onder andere de natuur- en scheikunde weten we dat alles door energie wordt bepaald. Een stel atoompjes die in een bepaalde snelheid heen en weer bewegen bepalen of iets gasvorming, vloeibaar of in vaste vorm bestaat. Ook mensen bestaan uit energie. Fysieke energie (bv. beweging) is meest herkenbaar, evenals mentale energie (denken).

Energie stroomt; of niet; of matig; of met schokken; of te veel/te weinig.

Energetisch coachen, healen, trainen betekent dat vooral ingezet wordt om de energie binnen de mens of organisatie weer op juiste wijze te laten stromen (je bent ‘in flow’). Daarmee wordt vooral bedoeld blokkades/verstoringen verhelpen.  Soms helpt het verschuiven van 1 persoon in een team al genoeg of het veranderen van 1 gewoonte.

Holistische visie
Ik werk vanuit een holistische visie. Het is mijn overtuiging dat alles binnen een systeem verbonden is met elkaar en elkaar beïnvloedt. Een systeem kan hierbij zowel een mens als een organisatie zijn. Lichaam, geest, hart en ziel zijn verbonden met elkaar en –nog belangrijker- beïnvloeden elkaar.

Zo kan bij een mens hoofdpijn een lichamelijke reactie zijn op overmatige bezorgdheid, een mentale reactie. Om de hoofdpijn goed op te lossen is het behandelen van de lichamelijke reactie weinig succesvol. Alleen met het behandelen van de mentale reactie, het overbezorgd zijn, zal effect hebben. Toch is de lichamelijke reactie het enige wat we in eerste instantie waarnemen. Dat is dus wel het uitgangspunt, maar mogelijk niet de behandelplek.

Bij een organisatie kan het zichtbare knelpunt in het gedrag van mensen tot uiting komen (= emotionele reactie) liggen, maar het werkelijke probleem zich voordoen in productie of processen (=lichamelijk). Het gedrag van mensen sturen, bijvoorbeeld door nieuwe HRM-regels, is een reactie op de zichtbare situatie, maar maakt alles juist erger, omdat het onzichtbare, werkelijke probleem juist ligt in die regels.

We doen het samen
Uit bovenstaande zou je kunnen afleiden dat al het ‘werk’  door mij gedaan wordt. Dat is niet zo. Jij doet het meeste. Het is immers jouw leven, jouw avontuur, jouw situatie.

Wat ik doe, is jouw tolk en jouw gids zijn. Samen kijken we waar jij als mens of jullie als organisatie tegen aan loopt. Wat is je huidige situatie? Hoe ben je daar gekomen? Wat is je behoefte? Wanneer we dat bepaald hebben, stellen we de vragen die we hebben aan alle vier vormen van weten. De antwoorden die vanuit het hart en de ziel van jou als mens of als organisatie komen, zal ik zodanig vertalen dat ook het verstand het begrijpt.

Zo ontdek jij zelf weer wie/wat je bent, waar je staat, wat goed is en/of wat je bestemming is. Door dit zelf te ontdekken in plaats van aangedragen te krijgen door anderen, weet je zeker dat het authentiek is en blijft het langer en beter in je systeem aanwezig.