De Kracht van Identiteit

Veel organisaties zijn zo sterk gefocust op de behoefte van de klant of de acties van de concurrent, dat de klant en/of concurrent steeds sterker het doen en laten van zo’n organisatie bepaalt. En voor je het weet is imago (wat de buitenwereld van je vind) belangrijker dan identiteit (wie/wat je zelf bent of graag wilt zijn).

In de huidige crisistijd wordt iedere organisatie teruggeworpen op zichzelf. En dan blijkt dat veel organisaties en bedrijven zichzelf zijn kwijtgeraakt. Om te overleven is terugkeren naar de basis belangrijk, maar dan blijkt de basis zoek of op z’n minst heel vaag.

De eendaagse workshop De Kracht van Identiteit laat deelnemers zich weer bewust worden van de kracht van hun eigen organisatie-identiteit en laat hen de belangrijkste aspecten van deze identiteit terugvinden, namelijk: de drijfveren, dieperliggende kernwaarden en de merkbelofte. Dit zorgt ervoor dat een organisatie trouw blijft aan zichzelf en vanuit die discipline een duidelijke positie naar klanten, concurrenten, stakeholders en de maatschappij inneemt. En net als bij mensen, zal de organisatie zich hier uiteindelijk beter bij voelen en gelukkiger van worden.

Inhoud
* Het ontstaan van een organisatie-identiteit (corporate identity)
* Misverstanden rondom organisatie-identiteit
* Het spanningsveld tussen identiteit en imago
* DNA van een organisatie
* Aan de slag met… ideologie van jouw organisatie
* Aan de slag met… kernwaarden van jouw organisatie
* Aan de slag met… merkbelofte van jouw organisatie (wie beloof je wat?)
* Ter afsluiting: voorstelrondje

NB: Na deze eendaagse workshop De Kracht van Identiteit is een tweedaagse vervolgtraining mogelijk. Deze vervolgtraining stelt organisaties in staat om hun identiteit in zijn volledigheid vorm te geven en verschaft tools en vaardigheden voor implementatie en een solide interne én externe positionering.

Bestemd voor:
Mensen die zich bezig houden met identiteit, visie, strategie en corporate beleid. Dus bijvoorbeeld directeuren, bestuurders, marketingmanagers, HR-managers, facilitair managers, beleidsmedewerkers, directiesecretaresses, teamleiders, communicatieadviseurs, personeelsadviseurs, OR-leden.