Resultaatgericht fantaseren

Albert Einstein zei het al:
“Onze kennis is beperkt, onze fantasie is allesomvattend”.

Door de hele wereldgeschiedenis heen zijn voorbeelden te zien waarbij complexe vraagstukken en moeilijke kwesties niet door het verstand zijn opgelost, maar door iemands verbeelding. Dit is heus niet voorbehouden aan uitvinders, wetenschappers en andere ‘bollebozen’. Iedereen kan met fantasie/verbeelding een antwoord of oplossing krijgen op een moeilijke vraag, kwestie of complexe situatie, dus ook jij!
–> Een raar idee? Niet voor succesvolle mensen als Richard Krajicek, Muhammad Yunus (Nobelprijswinnaar) en Joop van den Ende. Verbeelding is zo’n krachtig instrument omdat het een rechtstreekse verbinding heeft met het onderbewuste en omdat het –net als denken en praten- tot ieders basisvaardigheden hoort.

Ga de uitdaging aan en ontdek een nieuwe manier om op jouw eigen moeilijke vragen en lastige kwesties antwoorden, oplossingen en inzichten te krijgen!

Inhoud
* Introductie in resultaatgericht fantaseren
* ‘Ik kan niet fantaseren’: het wegnemen van blokkades/remmingen
* Aan de slag: fantaseren
* Ervaringen delen
* Theorie over het on(der)bewuste
* Drie vormen van fantasie
* Aan de slag: fantaseren met een geleide fantasie
* Ervaringen delen
* Interpreteren van een resultaatgerichte fantasie
* Aan de slag: fantaseren met eigen vraag, kwestie, situatie
* Verbinden van fantasie met verstand (1+1=3!)
* Evaluatie
* Afronding

Duur: 1 dag

Bestemd voor:
* Mensen die andere oplossingsmethoden willen hebben dan de gebruikelijke voor complexe vraagstukken (in werk, privé of elders)
* Mensen die geregeld ‘out-of-the-box’ (moeten) denken
* Mensen met een wens voor betere zelfkennis en persoonlijke groei