Coaching

Coaching in het algemeen is er op gericht om in gesprek met elkaar te komen tot
1) het (h)erkennen van een belemmering of verstorend patroon en vervolgens
2) het ontdekken welke acties wel succesvol zijn om je gewenste resultaat te bereiken.

Mijn coaching is daarin niet anders. Waarom dan toch voor mij kiezen? Omdat ook bij coaching bij mij de puurheid voorop staat.

Welke coach past het beste bij je?
Het overzicht van het aantal coaches en soorten coaching die er zijn, wordt steeds moeilijker en diffuser; life coaching, mental coaching, personal coaching, executive coaching, job coaching, talent coaching, etc.  Wanneer je alle lagen wegpelt en coaching in zijn puurheid ziet, dan is het ‘mens-begeleidt-mens’. En welke naam je er ook aan geeft, het blijft ‘mens-begeleidt-mens’.

En dat is dus precies wat je van mij als coach kunt verwachten. Jij wilt een stap verder en voelt daarin een bepaalde belemmering. Dat kan zijn op het gebied van werk, relatie, persoonlijke groei, harmonie/balans, etc. Bij een intake stellen we samen de belemmering vast en bepalen het gewenste resultaat. En daarna gaan we aan de slag, samen, als mens-begeleidt-mens.

Een ‘bewuste dialoog’
Bij coaching zijn we vooral in gespreksvorm samen bezig. Natuurlijk gebeurt er non-verbaal en on(der)bewust ook veel en dat nemen we absoluut mee in de gesprekken, maar bij coaching staat ‘de bewuste dialoog’ centraal. Dat in tegenstelling tot healing waar juist de ‘onbewuste dialoog’ centraal staat.