Persoonlijke healing

Healing is een krachtig instrument dat mensen en organisaties weer ‘in flow’ brengt door te werken vanuit de eigen energie van die mensen en/of organisaties.

Bij mensen kan het helpen bij lichamelijke, mentale en emotionele klachten, zoals hoofdpijn, rugpijn, gewrichtspijn, kramp in schouders/nek, faalangst, stress, overbezorgdheid, negatief zelfbeeld en het moeilijk kunnen uiten van emoties.

Je bent méér dan je lichaam
Een mens bestaat uit meerdere energielagen of lichamen. Jouw fysieke lichaam is de meest zichtbare, tastbare energielaag van jouw persoonlijkheid, maar daarom heen zitten nog diverse andere energielagen die minder zichtbaar, minder waarneembaar zijn. Toch merk je ze soms wel op. Denk maar eens aan het volgende: het is jou ook vast wel eens overkomen dat iemand te dicht bij je ging staan of zitten, terwijl daar geen noodzaak voor was. Zeer waarschijnlijk voelde dat erg onprettig aan en zorgde je zelf weer voor ‘gepaste’ afstand. Wat er gebeurde was dat die persoon in jouw energieveld terecht kwam, in feite tegen je aan botste. Op zo’n moment merk je heel duidelijk dat jouw persoon verder reikt dan je lichaam.. Jij als mens bent méér dan je lichaam.

Je kunt het idee ook vergelijken met de wind en de zonnestralen. Deze zijn niet voor het oog zichtbaar, maar we kunnen ze wel voelen of op andere manieren waarnemen. Zo is dat ook met de energielagen om ons lichaam.

Belemmeringen in de omringende energielagen
Veel van onze problemen, lasten, belemmeringen en kwesties vinden hun oorsprong in een van deze onzichtbare energielagen en zijn daardoor moeilijker te vinden en te verhelpen.

Met healing dringen we door in alle energielagen. We tasten het fysieke lichaam af, maar ook de energielagen erom heen.

Healing is je hele persoon heel maken
Healing betekent letter ‘heel maken’ en dat is ook precies wat er mee bedoeld wordt. Tijdens een healingbehandeling werken we aan het heel/heler maken van jouw persoon in al zijn dimensies. Dat betekent het opsporen en indien mogelijk opheffen van blokkades, belemmeringen en verstoringen en er voor zorgen dat jouw levensenergie weer overal vrij stromen kan.

De behandeling
Een healingbehandeling bestaat gemiddeld uit 4 à 5 sessies van 60 minuten. Soms zijn minder sessies nodig, soms meer. Een sessie begint met het bewust worden van je huidige situatie door het woorden te geven. Gemiddeld duurt dit ongeveer 5 minuten. Daarna volgt de feitelijke behandeling van je energielagen. Dit duurt ongeveer 45 minuten. We eindigen met het bespreken van de behandeling. Wat heb je gevoeld, gezien, meegemaakt of op een andere manier waargenomen? Welke veranderingen zijn opgetreden? Welke inzichten heb je meegekregen? Het bewust woorden geven aan wat je hebt meegemaakt, maakt alles concreter en acceptabeler voor het bewustzijn (met name voor je rationeel weten).

Denk eraan: jij stuurt de energie, de energie stuurt jou niet.
Deze wetenschap is het begin van iedere succesvolle behandeling!