Organisatiehealing

Healing is een krachtig instrument dat mensen en organisaties weer ‘in flow’ brengt door vanuit de eigen energie van die mensen of organisaties te werken.

Wat is organisatiehealing?
Wijlen Stephen Covey is één van de meest toonaangevende managementleiders die werkte vanuit het idee van ‘de complete mens’ oftewel de mens met vier dimensies: lichaam, geest, hart en ziel. Ook organisaties kennen deze vier dimensies:
* productie (lichaam)
* beleid (geest/verstand)
* gedrag en cultuur (hart)
* ziel, droom, visie, identiteit (ziel)

Organisatiehealing is de enige vorm van analyse en advies die in staat is om bewust alle vier dimensies van een organisatie te bekijken, inclusief de onzichtbare en ontastbare zielsdimensie.

Om dat laatste te kunnen, moet iemand namelijk in staat zijn de onderbewuste energieën van een organisatie waar te nemen. Het waarnemen van zulke onderbewuste energieën doe ik als healer al jaren bij mensen individueel. De toepassing er van bij organisaties was een makkelijke uitbreiding voor mij. Door deze diepste organisatielaag mee te nemen bij het advies, wordt het advies completer en zuiverder. En zo ontstaat, in navolging van Steven Covey, naast de complete mens ook de complete organisatie.

Waarom is de informatie uit die laatste dimensie zo belangrijk?
Bij organisaties/bedrijven ontstaan met de tijd als vanzelf bepaalde patronen en ‘oorzaak-gevolg’-relaties. Deze kunnen na verloop van tijd de vorm van ‘vaststaand feit’ krijgen. Wanneer situaties of omgevingen veranderen, kunnen patronen overbodig worden of zelfs averechts werken. Omdat ze in wezen onzichtbaar zijn, valt dit niet goed op. We merken dan wel dat iets niet lekker meer loopt, maar we weten niet waarom. In de zielsdimensie zijn deze patronen wel zichtbaar. Daarnaast is veel van het gedrag van mensen onbewust, zeker bij interactie en cultuurgerelateerde issues. Probeer dat maar eens helder boven tafel te krijgen. In de zielsdimensie is dit mogelijk.

Wanneer is organisatiehealing interessant?
1) Wanneer in uw organisatie/bedrijf heel concreet sprake is van knelpunten, verstoringen, belemmeringen die al langere tijd bestaan (soms sluimerend) of waarvan de oorzaak niet duidelijk ;
2) Wanneer u met uw organisatie/bedrijf echt van betekenis wilt zijn, maar niet precies weet hoe (u zoekt bijvoorbeeld een betere balans tussen handelen vanuit hoofd en handelen vanuit hart);
3) Wanneer u bezig bent met de (her)formulering van identiteit, visie en/of ‘corporate strategy’ van uw organisatie/bedrijf;
4) Wanneer in uw organisatie/bedrijf geworsteld wordt met het ‘waar-doen-we-het-eigenlijk-allemaal-voor?’-syndroom (zie Simon Sineks ‘golden circles’);

Wat is de werkwijze bij organisatiehealing?
Net als bij een gebruikelijk adviestraject beginnen we met een intake. Vragen als ‘waarom ben ik bij u? ‘ en ‘wat wenst u?’ zullen besproken worden. Daarna gaan we concreet aan de slag. Ik loop letterlijk door het gebouw of de gebouwen om te observeren (lichaams- en zielsniveau) en spreek met willekeurige mensen (hartniveau). Daarnaast heb ik uitgebreide interviews met sleutelfiguren in de organisatie (geestniveau). Mijn bevindingen en resultaten rapporteer ik aan de opdrachtgever. De vorm varieert van ‘gewoon’ adviesrapport tot een beeldenjournaal, powerpoint, mondeling verslag of andere variant.

Dan volgt een week waarin de opdrachtgever de bevindingen voor zichzelf kan verwerken, bewust en onbewust, en eventueel met anderen kan bespreken. Na die week kom ik terug en bespreken we de uitkomst en het vervolg.

Praktijkvoorbeeld
Hoe ziet dat waarnemen op zielsniveau er in de praktijk nu uit? Een voorbeeld: ik trof in een organisatie de situatie aan dat er ondanks alle open deuren erg sprake was van een eilandjescultuur. Het was iedere afdeling voor zich. Voor mij was dat waarneembaar, omdat de energie heel duidelijk stokte bij de kantoordeuren. Het ging niet de gang op om verbinding te maken met andere afdelingen. Deze waarneming werd bevestigd door twee andere dimensies. De eilandjescultuur is benoemd naar de directie en één van de daaropvolgende acties bij het bedrijf was het bewust stimuleren van een actievere samenwerking tussen de verschillende afdelingen. Mét succes! De energie begon te stromen en mensen deden veel meer samen.